Maandag -Vrydag: 06H00 tot 18H00

Publieke Vakansie Dae: Gesluit

Tussen Kersfees en Nuwejaar: Gesluit

Monday – Fryday: 06H00 to 18H00

Public Holidays: Closed

Between Christmas and New Year: Closed

R50 boete per 15 minute betaalbaar vir die laat afhaal van kinders  |  R50 fine per 15 minutes is payable for the late collection of children.