Fooie is betaalbaar oor 12 maande voor of op die 1ste van elke maand.

1 Kind voldag R2000 per maand
2 Kinders voldag R4000 per maand
3 Kinders voldag R5430 per maand
3 Dae per week per kind R1554 per maand
4 Dae per week per kind R1665 per maand
Halfdag per kind R1550 per maand

Dag besoekers R160 per dag – vooruitbetaalbaar

R300 Ontwikkelingsfooi jaarliks betaalbaar

R300 Registrasiefooi betaalbaar op registrasie

Fooie sluit in

Alle skryfbehoeftes.

Omvattende formele onderrigprogram wat fokus op emosionele, kognitiewe en fisiese ontwikkeling van kleuters (CAPS gefundeerde kurrikulum).

Deurlopende opgradering van ‘n kindervriendelike terrein en doelmatige apparaat.

Addisionele wetenskap, tegnologie, ingenieurswese, kuns en wiskunde wat op ons STEAM program baseer is.  

Fees are inclusive of

All stationery for the year. 

A formal educational development prograame that focuses on the emotional, cognitive and physical development of your child based on the CAPS curriculum.

A well developed child friendly play area with purposeful equipment to stimulate growth, develoment and learning. 

Our additional STEAM programme incorporating science, technology, engineering, arts and mathematics.  

Fees are payable in advance over 12 months on or before the 1st of every month.

1 Child full day R2000 per month
2 Children full day R4000 per month
3 Children full day R5430 per month
3 Days per week per child R1554 per month

4 Days per week per child

R1665 per month
Halfday per child R1550 per month

Day visitors R160 per day – payable in advance

R300 Development fee payable annualy

R300 Registration fee payable on registration