Vanaf 2 maande tot Graad R

Kleine Engeltjies Kleuterskool is geleë in Rant en Dal, Krugersdorp.  Ons voldoen ten volle aan die CAPS Kurrikulum veresites en os klasse wissel vanaf:

 • 7-10 babas per klas
 • 12-14 peuters / sterk lopertjies per klas
 • 20 peuters / toilet afrigting klas
 • 20-24 kleuters per klas
 • 20-25 Graad R klas
 • 1 opgeleide personneellid en 1 indeins opegeleide assistent per group

Vanaf 2 maande tot Graad R

Kleine Engeltjies Nursery School is situated in Rant en Dal , Krugersdorp.  The school complies with the CAPS curriculum and classes include

 • 7-10 babies per class
 • 12-14 small toddlers / strong walkers per class
 • 20 toddlers / potty training class
 • 20-25 Grade R class
 • 1 trained employee and 1 in service trained assistant per group