1 Kind voldag

 

2 Kinders voldag

 

3 Kinders voldag

 

3 Dae per week per kind

 

4 Dae per week per kind

 

Halfdag per kind

Dag besoekers R160 per dag - vooruitbetaalbaar

R300 ontvikkeling fooi betaalbaar jaarliks

R300 registrasie fooi betaalbaar op registrasie

R2000 per maand

 

R4000 per maand

 

R5430 per maand

 

R1554 per maand

 

R1665 per maand

 

R1550 per maand

Fooie sluit in

Alle skryfbehoeftes.

 

Omvattende formele onderrigprogram wat fokus op emosionele, kognitiewe en fisiese ontwikkeling van kleuters (CAPS gefundeerde kurrikulum).

 

Deurlopende opgradering van ‘n kindervriendelike terrein en doelmatige apparaat.

 

Addisionele wetenskap, tegnologie, ingenieurswese, kuns en wiskunde wat op ons STEAM program baseer is.  

Fooie is betaalbaar oor 11 maande voor of op die 1ste van elke maand.

Fees are inclusive of

All stationery for the year. 

 

A formal educational development prograame that focuses on the emotional, cognitive and physical development of your child based on the CAPS curriculum.

 

A well developed child friendly play area with purposeful equipment to stimulate growth, develoment and learning. 

 

Our additional STEAM programme incorporating science, technology, engineering, arts and mathematics.   

Fees are payable in advance over 11 months on or before the 1st of every month.

1 Child full day

 

2 Children full day

 

3 Children full day

 

3 Days per week per child

 

4 Days per week per child

 

Halfday per child

R2000 per maand

 

R4000 per maand

 

R5430 per maand

 

R1554 per maand

 

R1665 per maand

 

R1550 per maand

Day visitors R160 per day - payable in advance

R300 Development fee payable annualy

R300 Registration fee payable on registration 

1 Kind vol dag

 

2 Kinders vol dag

 

3 Kinders vol dag

 

3 Dae per week per kind

 

4 Dae per week per kind

 

Halfdag per kind

R2000 per month

 

R4000 per month

 

R5430 per month

 

R1554 per month

 

R1665 per month

 

R1550 per month

Dag besoekers R160 per dag - vooruitbetaalbaar

R300 Ontvikkeling fooi jaarliks betaalbaar

R300 Registrasie fooi betaalbaar op registrasie 

gallery/maths girl
gallery/sand square