Vanaf 2 maande tot Graad R

Kleine Engeltjies Kleuterskool is geleë in Rant en Dal, Krugersdorp. Ons voldoen ten volle aan die CAPS kurrkulum vereistes en ons klasse wissel vanaf:

 • 7 – 10 babas per klas
 • 12 – 14 peuters / sterk lopertjies per klas
 • 20 peuters / toilet afrigting klas
 • 20 – 24 kleuters per klas
 • 20 – 25 Graad R klas
 • 1 opgeleide personeellid en 1 indiens opgeleide assistent / groep

 Fooie  

 Algemene inligting

 Skoolure 

From 2 months to Grade R

Kleine Engeltjies Nursery Schoolis situated in Rant and Dal, Krugersdorp. The school complies with the CAPS curriculum and classes vary from:

 • 7 – 10 babies per class
 • 12 – 14 small toddlers / strong walkers per class
 • 20 toddlers / potty training class
 • 20 – 24 toddlers per class
 • 20 – 25 Grade R class
 • 1 trained employee and 1 in service trained assistant / group

 Fees

 General nformation

 School hours

 

Vinnige kontak / Quick contact

T: 066 377 7087

E: admin@kleinengeltjies.co.za

Registrasies / Registrations

Laai ons 2018 registrasie vorm hier af

Download our 2018 registration form here af